Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Αντοχή της Klebsiella pneumoniae στα αντιβιοτικά

Η Klebsiella pneumoniae είναι ένα σημαντικό παθογόνο βακτήριο, ανθεκτικό σε πολλαπλά φάρμακα (MDR) και αποτελεί σημαντική πηγή νοσοκομειακών λοιμώξεων που συνδέονται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, υπήρξε αύξηση της αντοχής στελεχών Κ.pneumoniae σε ένα ευρύ φάσμα αντιβιοτικών με υπεύθυνα γονίδια τα εξής: KPC, NDM-1 KAI OXA-48. Αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία λοιμώξεων είναι τα β-λακταμικά αντιβιοτικά, μόνα τους ή σε συνδυασμό με αναστολείς των β-λακταμασών, όπως κεφαλοσπορίνες, καρβαπενέμες, τιγεκυκλίνη, πολυμυξίνες, κινολόνες και αμινογλυκοσίδες. Η διερεύνηση γίνεται με φαινοτυπικές και με μοριακές μεθόδους. Η επιδημιολογική μελέτη αποδεικνύει ότι υπάρχει παγκόσμια διασπορά, με σπορδική και με ενδημική εξάπλωση. Η αναγνώριση μοναδικών δεικτών για συγκεκριμένους κλώνους υψηλού κινδύνου θα βοηθήσει στην αποτελεσματική ανεύρεση των φορέων, στον έλεγχο της μετάδοσης και θα βελτιώσει τη διάγνωση.

ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ