Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Υποδομές

Πρόγραμμα εξοπλισμού

Το 2016 ο Δ/ντής κ.Αγγελίδης υπέβαλλε πρόγραμμα εξοπλισμού του μεταπτυχιακού (23-8-2016) με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (POSTGRADUATE PROGRAMME OF BASIC MEDICAL SCIENCES)» το οποίο και χρηματοδοτήθηκε με 35.000 Ευρώ.

Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε για το ΠΜΣ ΒΒΕ φαίνεται παρακάτω:

 1. Θάλαμος νηματικής ροής
 2. CO2 επωαστικός θάλαμος
 3. 2 ψυγειοκαταψύκτες (+4οC)
 4. 1 καταψύκτης (-30οC)
 5. Ανάστροφο μικροσκόπιο με σύστημα φωτογράφησης
 6. Συσκευή PCR
 7. 2 Φωτονικά μικροσκόπια
 8. Επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος
 9. 2 αυτόματα επαναφορτιζόμενες πιπέττες
 10. Δοχείο Υγρού αζώτου με στηλοθέτες

Ο παραπάνω εξοπλισμός ανήκει στο ΠΜΣ ΒΒΕ, χρησιμοποιείται για την εξάσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και έχει τοποθετηθεί στο εργαστήριο Γ. Βιολογίας.

 

Υποδομές

 1. Συντήρηση των κτηρίων του Τμήματος Ιατρικής που υποστηρίζουν το ΠΜΣ και κατασκευή νέων υποδομών, αναβάθμιση των αιθουσών διδασκαλίας ως προς τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό και την ασφάλεια
 2. Ανανέωση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των εργαστηρίων
 3. Φιλικότερες υποδομές για τα άτομα με αναπηρία και καλύτερη προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους
 4. Δημιουργία χώρου πολιτισμού για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες.