Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

DNA

Η αρχική σκέψη για την δημιουργία των 3 ειδικεύσεων προήλθε μετά από ενδελεχή έλεγχο των πεδίων που αναπτύσσονταν στο πεδίο της Βιοϊατρικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην συνέχεια εξετάστηκε αναλυτικά η συσσώρευση επιστημόνων και ερευνητικής γνώσης στα εργαστήρια και τα διδασκόμενα μαθήματα της Ιατρικής και άλλων Τμημάτων (ΒΕΤ, Χημικό) που είχαν σχέση γενικά με το πεδίο της Βιοϊατρικής και συνεισέφεραν σε αυτό. Η παρουσία άνω των 300 επιστημόνων μας οδήγησε στην επιλογή 60 Διδασκόντων και την δημιουργία 3 ειδικεύσεων που θα μπορούσαν άνετα να υποστηριχθούν.

Κάθε ειδίκευση εμπεριέχει όλα εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία συμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την κατανόηση των βιολογικών οδών για την αντιμετώπιση βασικών και ανίατων ασθενειών του ανθρώπου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στο χώρο των βασικών Βιοϊατρικών σπουδών.