Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Στο σημείο αυτό μπορείτε να βρείτε όλα τα επίσημα έγγραφα που περιγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία του ΠΜΣ που είναι απαραίτητα για να κατανοήσετε τη λειτουργία του και το επίπεδο σπουδών που παρέχει.

Επιπλεόν, στους πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη λίστα των μαθημάτων ανά ειδίκευση.

Γενετική - Κυτταρογενετική-Γενετική Επιδημιολογία
Τίτλος μαθήματοςΕξάμηνοΕίδοςECTS
Βιολογία-Βιολογική ΧημείαΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό7
Ιστολογία-ΕμβρυολογίαΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό7
Βιοστατιστική-ΕπιδημιολογίαΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό7
Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικέςΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό9
ΚυτταρογενετικήΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης7
Μοριακή ΕπιδημιολογίαΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης7
Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και ΓονιδιωματικήΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης7
Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικέςΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης9
Διπλωματική Εργασία ειδίκευσηςΓ' εξάμηνοΥποχρεωτικό30
Βλαστικά κύτταρα-Γονιδιακή-Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική Ιατρική)
Τίτλος μαθήματοςΕξάμηνοΕίδοςECTS
Βιολογία-Βιολογική ΧημείαΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό7
Ιστολογία-ΕμβρυολογίαΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό7
ΦυσιολογίαΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό7
Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικέςΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό9
Βλαστικά κύτταραΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης7
Γονιδιακή και κυτταρική θεραπείαΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης7
Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και ΓονιδιωματικήΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης7
Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικέςΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης9
Διπλωματική Εργασία ειδίκευσηςΓ' εξάμηνοΥποχρεωτικό30
Εφαρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία Φαρμακολογία)
Τίτλος μαθήματοςΕξάμηνοΕίδοςECTS
Βιολογία-Βιολογική ΧημείαΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό7
ΦυσιολογίαΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό7
ΦαρμακολογίαΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό7
Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικέςΑ' εξάμηνοΥποχρεωτικό9
Βιοχημική Φαρμακολογία και ΤοξικολογίαΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης7
Εφαρμοσμένη ΜικροβιολογίαΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης7
Κλινική ΧημείαΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης7
Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικέςΒ' εξάμηνοΥποχρεωτικό ειδίκευσης9
Διπλωματική Εργασία ειδίκευσηςΓ' εξάμηνοΥποχρεωτικό30