Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Aξιολόγηση της αντισωματικής απάντησης που επάγεται μετά τον εμβολιασμό με τις τρέχουσες τεχνολογίες εμβολίων COVID-19 έναντι του SARS-CoV-2 σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού

ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση της αντισωματικής απάντησης που επάγεται μετά τον εμβολιασμό  στον πληθυσμό με τις διαφορετικές τεχνολογίες εμβολίων COVID-19 έναντι του SARS-COV-2, καθώς και η διάρκεια της ανοσίας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: H παρούσα εργασία ήταν μια συστηματική ανασκόπηση και βασίζεται στην μελέτη σύγχρονης επιστημονικής αρθρογραφίας και έρευνας. Πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις στις μηχανές αναζήτησης PubMed και Medline την περίοδο Μαίου-Οκτωβρίου 2022. Η αναζήτηση συμπεριλάμβανε συνδυασμό των διάφορων όρων (λέξεις κλειδιά) καθώς και συνδυασμός των όρων αυτών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ώστε να αναγνωριστούν και να εμφανιστούν άρθρα που θα πλησίαζαν όσο το δυνατό περισσότερο το θέμα της έρευνας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προέκυψαν 125 άρθρα. 50 από αυτά κρίθηκαν ως επιλέξιμες πηγές από τον τίτλο και την περίληψη που παρουσιάζονταν για την άντληση γενικών πληροφοριών ενώ 40 από αυτά επιλέχθηκαν για να συμπεριληφθούν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Κάθε πλατφόρμα τεχνολογίας έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με την ικανότητά της να προκαλεί ισχυρές ανοσοαποκρίσεις, την παραγωγική ικανότητα και την ασφάλεια για κλινική χρήση. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, όλοι οι τύποι πλατφορμών τεχνολογίας για την ανάπτυξη εμβολίων αξιολογήθηκαν, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες τουλάχιστον μερικά από τα υποψήφια εμβόλια να εγκριθούν και να διατεθούν στην αγορά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2 υπήρξε καθοριστικός για την μείωση θανάτων κατά τις διάφορες φάσεις της πανδημίας και συνέβαλε στην προάσπιση της δημόσιας υγείας. Αν και απαιτούνται τουλάχιστον 1-2 χρόνια για να διατεθούν αποτελεσματικά εμβόλια παγκοσμίως, ο εμβολιασμός μπορεί να εξακολουθεί να είναι η πιο γρήγορη και οικονομική στρατηγική για την επίτευξη ευρείας ανοσολογικής προστασίας.

ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ