Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Χρήση βλαστικών κυττάρων στη θεραπεία με καρδιακή ανεπάρκεια

Υπολογίζεται ότι 26 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως πάσχουν από Καρδιακή Ανεπάρκεια. Όσον αφορά την Ευρώπη, το 1-2% του ενήλικου πληθυσμού έχει διαγνωστεί με Kαρδιακή Aνεπάρκεια. Σήμερα, το θεραπευτικό πρωτόκολλο που ακολουθείται σε άτομα με Καρδιακή Ανεπάρκεια είναι είτε φαρμακευτικό, π.χ. χορήγηση διουρητικών, είτε επεμβατικό, π.χ.: Bypass. Οι θεραπευτικές αυτές προσεγγίσεις, όμως, αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση του τρόπου ζωής και την καταπράυνση δευτερευόντων συμπτωμάτων ως απόρροια της εκδηλούμενης Καρδιακής Ανεπάρκειας. Για αυτό το λόγο, κρίνεται αναγκαία η αναζήτηση νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα στοχεύουν απευθείας την πηγή του προβλήματος με στόχο την επιδιόρθωση ή ακόμα και την παρεμπόδιση εκδήλωσης της νόσου.

Νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα αναζητούνται στον κόσμο των βλαστικών κυττάρων. Διάφοροι τύποι βλαστικών κυττάρων χρησιμοποιούνται σε ένα πλήθος κλινικών δοκιμών, προκειμένου να μπορέσουν να αποφανθούν οι επιστήμονες ποιος τύπος είναι ο καταλληλότερος, καθώς επίσης και ποια είναι η καταλληλότερη μέθοδος χορήγησης αυτών.

ΒΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ