Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

COVID-19 και συσχέτιση με τις λειτουργικές παραμέτρους σπέρματος

Σημαντικές εξελίξεις και νέες προοπτικές ανοίγονται σήμερα ,με την εξέλιξη και την διαλεύκανση των σηματοδοτικών μονοπατίων που ρυθμίζουν τη στοχευμένη διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων και βρίσκει εφαρμογή με την Αναγεννητική Ιατρική. Η κατεύθυνση αυτή της Βιολογίας, αποτελεί ένα διεπιστημονικό κλάδο που προκύπτει από την έρευνα στη Βιοχημεία, στη Γενετική , την Κυτταρική και την Μοριακή Βιολογία. Τα βλαστικά κύτταρα είναι αδιαφοροποίητα προγεννητικά κύτταρα με ευρείες δυνατότητες διαφοροποίησης, τα οποία παρουσιάζουν την ικανότητα εξέλιξης σε κύτταρα ίδιας ή διαφορετικής κυτταρικής σειράς. Ανάλογα από πού προέρχονται, διακρίνονται σε εμβρυϊκά ή αυτά των ενηλίκων και ανάλογα με την ικανότητα διαφοροποίησης τους διακρίνονται σε ολοδύναμα, πολυδύναμα ,πλειοδύναμα, και μονοδύναμα. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να απομονωθούν, να καλλιεργηθούν και να διαφοροποιηθούν σε πολλαπλούς ιστικούς κυτταρικούς τύπους στο περιβάλλον του εργαστηρίου. Μέχρι σήμερα, έχουν απομονωθεί κύτταρα από διάφορους ιστούς. Η χρήση των βλαστικών κυττάρων έχει εφαρμογή, στους τομείς της γονιδιακής και της κυτταρικής θεραπείας, καθώς και στη μελέτη της ανάπτυξης και εξέλιξης πολλών ασθενειών. Τα τελευταία έτη έχουν αναπτυχθεί ειδικές κυτταρικές σειρές βλαστοκυττάρων για συγκεκριμένες ασθένειες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη νέων φαρμάκων.Παρά το γεγονός ότι σημειώνεται πλέον σαφέστατη πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας των βλαστικών κυττάρων, υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στη χρήση τους, οι οποίοι απορρέουν κυρίως από το γεγονός ότι (α) υφίστανται θέματα ηθικής φύσης στη χρήση των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, καθώς η απομόνωσή τους προϋποθέτει την καταστροφή βλαστοκύστεων, (β) τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα αναπτύσσουν όγκους στα ποντίκια (τερατώματα) και (γ) υπάρχουν προβλήματα που ανακύπτουν σε περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων λόγω έλλειψης ιστοσυμβατότητας.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη και ανάλυση της χρησιμότητας των σπερματογλοιακών βλαστικών κυτταρών (SSCs) που αποτελούν κύτταρα, τα οποία διαφοροποιούνται ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία που οδηγεί στο σχηματισμό του σπέρματος και η συσχέτιση τους με τις λειτουργικές παραμέτρους του σπέρματος και η επίδραση του ιού SARS-COV-2 σε αυτές.

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ