Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Φύση ή Περιβάλλον

Η μελέτη γύρω από τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και ακόμη περισσότερο τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι ένα επίκαιρο ζήτημα, με ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον. Στην παρούσα επισκόπηση γίνεται μια αναφορά των βασικών παραμέτρων που μελετώνται σε σχέση με τη διαταραχή.

Γενετικοί παράγοντες και τα μονοπάτια τους, περιβαλλοντικοί παράγοντες και κυρίως η αλληλεπίδρασή τους μέσω των επιγενετικών μηχανισμών είναι τα κυριότερα αντικείμενα έρευνας για την αιτιογένεση της ΔΑΦ.

Η γενετική συμβουλευτική είναι ένας τομέας που οφείλει να λάβει υπόψιν του όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα στατιστικά στοιχεία και την πρόοδο στην παιδαγωγική και τις νέες θεραπείες για τη ΔΑΦ, για να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους όσο το δυνατόν πιο άρτια, ώστε να οδηγηθούν σε αποφάσεις που θα τους ικανοποιήσουν.

Η εξάλειψη των στερεοτύπων και των μύθων που επικρατούν γύρω από τη ΔΑΦ όπως για παράδειγμα τα εμβόλια, αλλά και η εύρεση βιοδεικτών για την έγκαιρη διάγνωση, είναι βασικοί στόχοι των επαγγελματιών υγείας.

ΔΕΡΜΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ