Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Διερεύνηση της αντικαταθλιπτικής δράσης της Κανναβιδιόλης

Η κανναβιδιόλη, το κυριότερο μη-εθιστικό συστατικό της κάνναβης, έχει μελετηθεί ως πιθανή θεραπευτική επιλογή για διάφορες νευροψυχιατρικές διαταραχές που περιλαμβάνουν την κατάθλιψη. Η αντικαταθλιπτική της δράση δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια και ο μηχανισμός δράσης της είναι άγνωστος. Παράλληλα, οι ήδη υπάρχουσες θεραπείες για τη κατάθλιψη συχνά επιβαρύνουν με ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ τα αντικαταθλιπτικά ταχείας δράσης έχουν μεγάλους περιορισμούς στη χρήση τους.

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην περαιτέρω κατανόηση των αντικαταθλιπτικών ιδιοτήτων της κανναβιδιόλης σε επίμυες και στην ανάδειξη πρακτικών αξιοποίησης τους μέσω της δοκιμασίας εξαναγκασμένης κολύμβησης, λαμβάνοντας υπόψη και το ασφαλές προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών αυτής. Στην κατεύθυνση αυτή διερευνήθηκε η πιθανή συνέργειά της με έναν κλασικό εκλεκτικό αναστολέα επαναπρόσληψης σεροτονίνης, τη φλουοξετίνη και με ένα αντικαταθλιπτικό ταχείας δράσης, την κεταμίνη. Η κανναβιδιόλη εμφάνισε αντικαταθλιπτική δράση σε δόση υποδεκαπλάσια σε σύγκριση με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα, εμφάνισε συνέργεια με τη φλουοξετίνη, ενώ δεν πέτυχε το ίδιο με την κεταμίνη. Παράλληλα, η αγχολυτική της δράση διαπιστώθηκε μέσω της διάρκειας παραμονής των επίμυων στο κέντρο του κλωβού κατά τη δοκιμασία ανοικτού πεδίου και μέσω της δοκιμασίας υπερυψωμένου λαβυρίνθου σε σχήμα σταυρού.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας εργασίας υποστηρίζουν ότι η κανναβιδιόλη εμφανίζει αντικαταθλιπτικές και αγχολυτικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του αντικαταθλιπτικού ταχείας δράσης. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή υποστηρίζει την αξία της χρήσης της κανναβιδιόλης για τις διαταραχές της διάθεσης και συνεισφέρει στην αποκωδικοποίηση του ιδιαίτερου φαρμακολογικού προφίλ που διαθέτει. Κρίνεται ωστόσο αναγκαία η περαιτέρω μελέτη του δοσολογικού της προφίλ, των ανεπιθύμητων της ενεργειών και ιδιαίτερα των νευροβιολογικών μηχανισμών που διέπουν τις παραπάνω δράσεις της.

ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΧΑΡΗΣ