Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Διερευνώντας το ρόλο της μιτοχονδριακής δυναμικής σε ψυχιατρικές διαταραχές

Εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από ψυχιατρικές διαταραχές, οι οποίες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας παγκοσμίως. Δεδομένου ότι οι υπάρχουσες θεραπείες είναι σε μεγάλο ποσοστό μη αποτελεσματικές, με χαμηλό ποσοστό ατόμων να ανταποκρίνεται σε αυτές και σοβαρές παρενέργειες, η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στις ψυχιατρικές διαταραχές θα προσφέρει νέους θεραπευτικούς στόχους για την επιτυχή αντιμετώπισή τους.

Τα μιτοχόνδρια αναδεικνύονται ως κομβικά σημεία παθοβιολογίας και πολλά υποσχόμενοι στόχοι για θεραπευτικές προσεγγίσεις στην ψυχιατρική. Παρόλο που ο ρυθμιστικός ρόλος μονοπατιών που σχετίζονται με τα μιτοχόνδρια στην ψυχιατρική έχει λάβει μεγάλο ενδιαφέρον, γνωρίζουμε λίγα πράγματα για το πώς αλλαγές στη δυναμική των μιτοχονδριακών πληθυσμών μπορεί να συμβάλει στην ψυχοπαθολογία. Διαταραχές στις διεργασίες της μιτοχονδριακή βιογένεσης, σύντηξης, σχάσης και μιτοφαγίας, οι οποίες είναι γνωστές ως σύνολο ως «μιτοχονδριακή δυναμική» έχει ξεκινήσει να μελετάται πρόσφατα στην νευροψυχιατρική.

Στην παρούσα μελέτη συνοψίζουμε τα υπάρχοντα δεδομένα που αφορούν αλλαγές στην μιτοχονδριακή δυναμική σε ψυχιατρικές διαταραχές – όπως η διπολική διαταραχή, η σχιζοφρένεια, οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη και το μετά-τραυματικού στρες – διερευνώντας παραμέτρους που σχετίζονται με την μιτοχονδριακή δυναμική μεταξύ ομάδων ασθενών και ομάδων μαρτύρων. Επιπρόσθετα, μελετάμε τις αλλαγές της μιτοχονδριακής δυναμικής είτε σε εγκεφαλικές περιοχές ή σε περιφερικό υλικό ως έναν μηχανισμό που συμβάλει στην ψυχοπαθολογία.

Η ενδελεχής επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στο ποιοι και πώς μοριακοί τελεστές που σχετίζονται με την μιτοχονδριακή δυναμική επηρεάζονται στις ψυχιατρικές διαταραχές θα μας οδηγήσει στην κατανόηση των εμπλεκόμενων μοριακών παθοφυσιοφυσιολογικών μηχανισμών καθώς και στο σχεδιασμό νέων εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων για ασθενείς που υποφέρουν από ψυχιατρικές διαταραχές.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ