Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Εφαρμογές βλαστικών κυττάρων στην κατανόηση και θεραπεία της νόσου Parkinson

Η νόσος του Parkinson είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη νευροεκφυλιστική διαταραχή. Τα παθολογικά χαρακτηριστικά της νόσου του Parkinson περιλαμβάνουν την προοδευτική απώλεια της λειτουργίας των ντοπαμινεργικών νευρώνων της μέλαινας ουσίας (substantia nigra) του εγκεφάλου και τον επακόλουθο κυτταρικό θάνατο τους. Αν και οι εξελίξεις στον τομέα της κατανόησης της παθογένειας και της επιδημιολογίας είναι σημαντικές, η αιτία της νόσου Parkinson παραμένει αινιγματική και δεν έχει βρεθεί ακόμη αποτελεσματική ή προληπτική θεραπεία. Στην παρούσα εργασία έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας που αφορά τη χρήση βλαστικών κυττάρων για την κατανόηση (προκλινική έρευνα βιολογικών μηχανισμών) της αιτιολογίας της νόσου Parkinson και την χρησιμοποίηση τους για τη δημιουργία ντοπαμινεργικών νευρώνων που χρησιμοποιούνται για θεραπευτική μεταμόσχευση.

Εν κατακλείδι, η Αναγεννητική Ιατρική μέσω των επαγόμενων πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων επιχειρεί να ανοίξει νέες κατευθύνσεις για την θεραπεία της νόσου Parkinson.

ΝΤΑΛΙΠΗ ΝΑΤΑΛΙΑ