Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Εργαστηριακές διαγνωστικές μέθοδοι για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 σε ανθρώπινα δείγματα

Ο SARS-CoV-2  είναι ένα ιός που ανήκει στην οικογένεια των βήτα κορονοϊών. Πρόκειται για έναν αρκετά μολυσματικό και εξαιρετικά μεταδοτικό ιό ο οποίος μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα έως σοβαρή νόσηση και θάνατο. Η επιστήμη ήρθε αντιμέτωπη με αυτό τον ιό στα τέλη του 2019 στην Κίνα και μέσα σε λίγους μήνες εξαπλώθηκε παγκοσμίως και έτσι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε μία νέα πανδημία. Ο ιός αυτός προκαλεί λοίμωξη του αναπνευστικού γνωστή με την ονομασία COVID-19 και η αντιμετώπισή της βρίσκεται σε εξέλιξη έως και σήμερα. Με την εμφάνιση αυτής της πανδημίας, την πολύ εύκολη μετάδοση αλλά και την τεράστια διασπορά ήρθε αντιμέτωπο το ιατρικό και το επιστημονικό προσωπικό παγκοσμίως.

Τα αποτελεσματικά διαγνωστικά εργαλεία βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής καθώς η γρήγορη και αξιόπιστη διεξαγωγή αποτελεσμάτων παίζουν πολύ βασικό ρόλο στη διαχείριση των ασθενών αλλά και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτή η εργασία εξετάζει τις τρέχουσες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 στα εργαστήρια και την πρόοδο που έχει γίνει. Καταγράφεται αναλυτικά η χρήση τους σε κάθε στάδιο της πανδημίας καθώς επίσης καλύπτει και θέματα που αφορούν τους κλινικούς βιοδείκτες, τον τόπο και το χρόνο δειγματοληψίας τα οποία συνδυαστικά οδηγούν σε καλύτερη φροντίδα των ασθενών. Η ικανότητα του ιού να προσαρμόζεται και να εξαπλώνεται ταχύτατα τον καθιστά ανθεκτικό γεγονός που εξηγεί την ικανότητα του να μεταλλάσσεται και να επιβιώνει σε όλα τα περιβάλλοντα.

Όσο η πανδημία προχωράει οι τεχνολογίες εξελίσσονται ταχέως καθώς και το βιβλιογραφικό υλικό που αφορούν τον ιό SARS-CoV-2. Αυτή η σύνοψη τονίζει θέματα κρίσιμα και ενδιαφέροντα που έχουν προκύψει κατά την πορεία της πανδημίας και όλα όσα έχει αυτή διδάξει. Η σωστή και άμεση διάγνωση θα οδηγήσει στην ευκολότερη υποστήριξη των κλινικών ιατρών και στην διαχείριση της πανδημίας.

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ