Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Hsp70 και καρκίνος

Η Hsp70, είναι μία πρωτεΐνη, που ανήκει στην οικογένεια των πρωτεϊνών θερμικού σοκ. Ο φυσιολογικός της ρόλος, είναι να βοηθά, σαν μοριακός συνοδός, στη σωστή αναδίπλωση των πρωτεϊνών, μέσα στο κύτταρο και να αποτρέπει τη συσσωμάτωσή τους, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο, στη διατήρηση της ομοιόστασης του κυττάρου. Σε καταστάσεις στρες, βοηθά το κύτταρο να επιβιώνει μετά από έκθεση σε αντίξοες συνθήκες, καθώς και μετά από θανατηφόρα τραύματα. Το φυσιολογικό της ρόλο, τον επιτυγχάνει, σε συγκεκριμένα ποσά έκφρασης, κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Όταν η έκφρασή της αυξορρυθμίζεται, από συγκεκριμένους παράγοντες, αναστέλλει σηματοδοτικά μονοπάτια απόπτωσης, οδηγώντας, έτσι, σε αύξηση της επιβίωσης.

Σε περίπτωση εμφάνισης καρκίνου, αυξορρύθμιση της Hsp70, άρα και αύξηση της επιβίωσης, οδηγεί σε ογκογένεση, σε απορρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, σε αύξηση της κινητικότητας των καρκινικών κυττάρων (μετάσταση) και σε νεοαγγειογένεση. Αυξημένα ποσά της, προσδίδουν, στα καρκινικά κύτταρα, αντοχή στα χορηγούμενα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Συνεπώς, η μειορρύθμισή της Hsp70, (με παράλληλη μειορρύθμιση και της Hsp90), μέσω αναστολής ή εξάλειψής της (knockdown), μπορεί να προκαλέσει την μείωση ή και την εξάλειψη του όγκου, κάτι που την καθιστά δυνατό θεραπευτικό στόχο στην αντιμετώπισή του. Η αναστολή της Hsp70, μπορεί να γίνει δυνατή, με την αναστολή της δράσης των μεταγραφικών παραγόντων στον υποκινητή του γονιδίου της, με χρήση αντισωμάτων που την αντιμετωπίζουν, με χρήση ειδικών αναστολέων, ή με χρήση εξωκυτταρικής Hsp70 που δρα σαν ανοσογόνο.

ΣΤΕΦΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ