Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Η χρήση ικριωμάτων υδρογέλης στην μηχανική ιστών και σε καινοτόμα συστήματα χορήγησης φαρμάκων

Οι Υδρογέλες ανήκουν στην κατηγορία των πολυμερών υλικών και το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ικανότητα τους να απορροφούν μεγάλες ποσότητες H2O (ή άλλων υγρών) ενώ ταυτόχρονα διατηρούν το σχήμα τους και την δομική τους ακεραιότητα. Επιδεικνύουν εξαιρετική βιοσυμβατότητα και η προσομοίωση τους με την εξωκυττάρια μήτρα (ECM) είναι μεγάλη. Οι πηγές προέλευσης τους μπορεί να είναι είτε φυσικές είτε τεχνητές και πολλά από τα χαρακτηριστικά τους εμφανίζουν βελτίωση αν συνδυαστούν με άλλα υλικά.

Τα πολυμερή αυτά υλικά βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής του ανθρώπου συμπεριλαμβάνοντας πεδία όπως η κοσμετολογία, η υγιεινή και τα οικιακά προϊόντα αλλά και σε πιο εξειδικευμένα πεδία όπως η Μηχανική Ιστών, η Αναγεννητική Ιατρική, η Φαρμακευτική και πλήθος άλλων βιοϊατρικών εφαρμογών. Η χρήση τους ως ικριώματα (αλλά και ως οχήματα μεταφοράς κυττάρων και μορίων βιολογικού ενδιαφέροντος) στην Μηχανική Ιστών και στην Αναγεννητική Ιατρική είναι ένας από τους λόγους που η ανάπτυξη και εξέλιξη τους τις τελευταίες δεκαετίες είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Από την άλλη πλευρά η χρήση τους σε εξελιγμένα και καινοτόμα συστήματα χορήγησης φαρμάκων αφήνει πολλές υποσχέσεις όσον αφορά την ελεγχόμενη και στοχευμένη χορήγηση θεραπευτικών παραγόντων απαραίτητων για την θεραπεία και αντιμετώπιση πολλών ασθενειών που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο.

ΚΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ