Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Μονοκλωνικά αντισώματα στη θεραπεία της ημικρανίας

Η ημικρανία είναι μια σοβαρή πρωτοπαθής νευρολογική ασθένεια, η οποία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναφέρεται ως η έκτη διαταραχή που προκαλεί αναπηρία παγκοσμίως και ως η πρώτη από τις νευρολογικές διαταραχές. Η νευρολογική αυτή διαταραχή έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Το πεπτίδιο σχετιζόμενο με το γονίδιο της καλσιτονίνης (CGRP) έχει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση των κρίσεων της ημικρανίας.

Το CGRP είναι ένα νευροπεπτίδιο που παράγεται στους περιφερικούς αισθητήριους νευρώνες και σε πολλές θέσεις σε όλο το ΚΝΣ. Διαπιστώθηκε ότι απελευθερώνεται από το τρίδυμο γάγγλιο κατά τη διάρκεια των πονοκεφάλων της ημικρανίας. Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεραπείες που στοχεύουν τη σηματοδότηση του CGRP για τη θεραπεία του οξέος πόνου της ημικρανίας ή την πρόληψη των ημικρανικών επιθέσεων.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα Ερενουμάμπη, Γκαλκανεζουμάμπη, Φρεμανεζουμάμπη και Επτινεζουμάμπη αναπτύχθηκαν για την πρόληψη της ημικρανίας μέσω του αποκλεισμού της σηματοδότησης του CGRP εντός του τρίδυμου γαγγλίου. Η Ερενουμάμπη δεσμεύει τον CGRP υποδοχέα, ενώ η Γκαλκανεζουμάμπη, η Φρεμανεζουμάμπη και η Επτινεζουμάμπη αναστέλλουν τη σηματοδότηση του CGRP δεσμεύοντας το πεπτίδιο. Αντιπροσωπεύουν μια επέκταση των θεραπειών που υπάρχουν ήδη στην πρόληψη της ημικρανίας. Σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η καλή ανεκτικότητα αυτών των νέων θεραπειών σε ασθενείς με επεισοδιακή και χρόνια ημικρανία.

ΣΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ