Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Ο ρόλος της πρωτεΐνης Hsp70 στην επιθηλιακή-μεσεγχυματική μετάπτωση (ΕΜΤ)

Δυο από τα πιο βασικά προβλήματα σε διάφορους τύπους καρκίνου αποτελεί η αντίσταση στη χημειοθεραπεία και η ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να διηθούνται και να μεταναστεύουν σε άλλους υγιείς ιστούς. Στην προσπάθεια της δημιουργίας πιο αποτελεσματικών θεραπειών, έχει γίνει εκτενής μελέτη του ρόλου της HSP70 στην καρκινογένεση, στην μετάσταση και στην ΕΜΤ. Η ΕΜΤ διαδικασία αποτελεί την κύρια διαδικασία μετατροπής των επιθηλιακών κυττάρων σε μεσεγχυματικά κύτταρα τα οποία έχουν την ικανότητα της κυτταρικής κίνησης. Η HSP70 έχει παρατηρηθεί ότι υπερεκφράζεται σε διάφορους τύπους καρκίνου και ότι εκφράζεται στο εξωτερικό της κυτταροπλασματικής τους μεμβράνης οδηγώντας στη δημιουργία εξωσωματίων. Η στόχευση της HSP70 έχει αποτελέσει πεδίο μελέτης τα τελευταία χρόνια, με τους αναστολείς να έχουν φθάσει μέχρι και σε κλινικές δοκιμές φάσης 2. Η στόχευση της HSP70 σε συνδυασμό με κλασική χημειοθεραπευτική αγωγή φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός θεραπευτικού σχήματος αποτελεσματικό έναντι των μεταστατικών κυττάρων και των κυττάρων με αντίσταση στη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία.

ΤΖΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ