Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Σύγχρονη διδακτική προσέγγιση και δημιουργική διδασκαλία της Γενετικής και της Βιολογίας στη Μέση Εκπαίδευση

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στα σχολεία είναι η δημιουργική και κριτική σκέψη και για αυτό συμπεριλαμβάνονται στους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Οι μαθητές παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών της γενετικής αλλά και γενικά της βιολογίας. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την κατανόηση των εννοιών και να προάγουν έτσι την απόκτηση υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων σκέψης. Η εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση ζητά απο τον μαθητή να δημιουργήσει τη δική του γνώση, με σεβασμό στα δικά του ενδιαφέροντα και κλίσεις. Η μάθηση της επιστήμης απαιτεί σημαντικές εννοιολογικές αλλαγές γι΄ αυτό και αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα για τους μαθητές. Στην συγκεκριμένη εργασία προτείνονται για την διδασκαλία της βιολογίας στην μέση εκπαίδευση κάποιες διαφορετικές πρακτικές αλλά και προσσεγίσεις κάποιων θεμάτων κυρίως του τομέα της γενετικής. Μία απο αυτές είναι η χρήση κάποιων περίεργων ή διαφορετικών φαινότυπο όπως η δισχιδής ράχη, η ακρομεγαλία, το σύνδρομο Αmbras, η εκτροδακτυλία, η μυρμηκιόμορφη επιδερμοπλασία, η σειρηνομελία, το σύνδρομο Hutchinson-Gilford, το σύνδρομο του Πρωτέα και η ατελής οστεογένεση. Δεύτερη διδακτική πρόταση είναι η χρήση ταινιών που σχετίζονταν με την επιστήμη.

Ο σκοπός είναι να εκτιμηθεί κριτικά και να σχολιαστεί η λάθος αλλά και η σωστή επιστημονική πληροφορία που μπορεί να αποκτήσουμε απο την παρακολούθηση ενός επιστημονικού σεναρίου.Επιλεκτικά αναφέρονται οι ταινίες Mimic, The Fly, GATTAGA, The Human Nature. Τέλος αν και αρκετοί αντιτίθενται στην χρήση των βιβλίων και των ταινιών του Χάρι Πότερ στην εκπαιδευτική διαδικασία αρκετά είναι τα παραδείγματα χρήσης αυτής της θεματολογίας για την δημιουργία πρωτότυπων διδασκαλιών με την χρήση αρκετών στοιχείων του φανταστικού αυτού κόσμου. Τέλος οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εντοπίσουν αποτελεσματικά τις παρανοήσεις των μαθητών που προέρχονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι κινηματογραφικές ταινίες, οι τηλεοπτικές και άλλες πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης μπορούν να αποτελέσουν ένα άμεσο και συναρπαστικό μέσο για την καλύτερη κατανόηση του κόσμου.

ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ