Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Συνδυασμός μετρονομικής, χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας-θεωρητική και πειραματική προσέγγιση

Η Ογκολογία, την τελευταία δεκαετία έχει επωφεληθεί από ένα όλο και αυξανόμενο αριθμό επαναστατικών καινοτομιών. Αναστολείς ανοσιακών σημείων ελέγχου, αντι-αγγειογόνα και στοχεύουσες θεραπείες έχουν ήδη εισέλθει στην κλινική με διάφορα επίπεδα επιτυχίας. Από την άλλη πλευρά, η συμβατική κυτταροτοξική χημειοθεραπεία φαίνεται να έχει φθάσει σε φάση «πλατώ» στην αποτελεσματικότητα, για τους περισσότερους μεγάλους συμπαγείς όγκους. Εναλλακτικά δοσολογικά σχήματα όπως τα μετρονομικά σχήματα, με βάση την επαναλαμβανόμενη και τακτική χορήγηση χαμηλών δόσεων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, έχουν αναδειχθεί ως πιθανές στρατηγικές για τη βελτίωση των ποσοστών απόκρισης, μειώνοντας παράλληλα τις τοξικότητες.

Οι πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υποθέτουμε τη βιολογία και την εξέλιξη του καρκίνου, τη μετάσταση και την οικολογία του όγκου, παράλληλα με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ανοσοθεραπείας, έχουν ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον για αυτές τις εναλλακτικές προσεγγίσεις. Η απόδειξη της πολυ-στοχευμένης φύση της Μετρονομικής χημειοθεραπείας και η δυνατότητα συνδυασμού της με τα επανατοποθετημένα φάρμακα, τις στοχεύουσες θεραπείες και την ανοσοθεραπεία έχουν ανοίξει το δρόμο για την επέκταση των εξατομικευμένων χημειοθεραπειών ακρίβειας. Επιπλέον, η ανοσοθεραπεία του καρκίνου έχει ταχέως μεταβάλλει τα παραδοσιακά πρότυπα θεραπείας και έχει επεκτείνει το θεραπευτικό τοπίο για τους ασθενείς με καρκίνο. Ωστόσο, παρά την τρέχουσα επιτυχία αυτών των θεραπειών, δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς στην ανοσοθεραπεία και ακόμη και εκείνοι που ανταποκρίνονται, συχνά εμφανίζουν τοξικότητες.

Μια υποσχόμενη προσέγγιση είναι το μπλοκάρισμα των ανοσοκατασταλτικών μηχανισμών, όπως ο CTLA-4 και ο PD-1 / PD-L1 άξονας, ώστε να αυξηθεί η λειτουργία των ενδογενών αντικαρκινικών Τ κυττάρων, τα οποία μπορούν να προσφέρουν μία ισχυρή και αποτελεσματική κλινική απόκριση. Ένας από τους κύριους στόχους της Μετρονομικής χημειοθεραπείας είναι να γείρει την ανοσολογική ισορροπία από την ανοσοκαταστολή στην ανοσοδιέγερση και έτσι η Μετρονομική χημειοθεραπεία έχει ήδη συνδυαστεί με διάφορους τύπους ανοσοθεραπείας, με διάφορες αποκρίσεις. Παρ ‘όλα αυτά, η θέση της Μετρονομικής χημειοθεραπείας από μόνη της ή σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία στην καταπολέμηση του καρκίνου, πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ