Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Τα Εντεροβακτηριδιοειδή ως αίτια τροφιμογενών λοιμώξεων

Οι τροφιμογενείς λοιμώξεις αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς προκαλούν περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια θανάτους σε ετήσια βάση. Οι λοιμώξεις αυτές προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από εντεροβακτήρια, τα οποία προκαλούν τεράστιο βάρος σε επίπεδο νοσηρότητας και θνησιμότητας, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά την παρουσία αντιβιοτικών φαρμάκων. Βέβαια, όπως είναι αναμενόμενο, με την πάροδο του χρόνου, πραγματοποιούνται διαρκώς νέες προσπάθειες αντιμετώπισης των βακτηρίων αυτών και αναπτύσσονται νέες μέθοδοι για το σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μελέτη των εντεροβακτηριδιοειδών ως αίτια των τροφιμογενών λοιμώξεων. Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας των τελευταίων χρόνων, έχουν εντοπιστεί πολυάριθμες συρροές τροφιμογενών λοιμώξεων, σημαντικό ποσοστό των οποίων οφείλονται στα εντεροβακτηριδιοειδή, και κυρίως στο βακτήριο Salmonella. Παράλληλα, τα επίπεδα της μικροβιακής αντοχής των εντερικών βακτηρίων που προκαλούν τροφιμογενείς λοιμώξεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, και μια από τις υποσχόμενες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους αποτελεί ο εμβολιασμός. Ωστόσο, παρά την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών εμβολίων, τα οποία σε αρχικό ακόμα στάδιο, φαίνονται να είναι αποτελεσματικά και ασφαλή, τα εμβόλια αυτά δεν έχουν περάσει ακόμη όλες τις κλινικές δοκιμές, ώστε να εφαρμοστούν στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Επιπλέον, η σύγχρονη έρευνα κινείται πλέον και σε άλλες κατευθύνσεις, όπως είναι τα νανοσωματίδια, οι φάγοι και τα προβιοτικά, τα οποία μπορούν, με την κατάλληλη επεξεργασία και τους κατάλληλους συνδυασμούς, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και στην πρόληψη των τροφιμογενών λοιμώξεων από τα εντεροβακτηριδιοειδή.

ΚΗΡΟΜΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ