Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Τροφιμογενείς λοιμώξεις από την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων

Οι τροφιμογενείς λοιμώξεις εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να αποτελούν ένα σοβαρό και μείζον πρόβλημα για τη βιομηχανία των γαλακτοκομικών προϊόντων, επηρεάζοντας τόσο την υγεία των ανθρώπων όσο και την οικονομία της κάθε χώρας.  Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είναι τρόφιμα που περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, λιπαρά, υδατάνθρακες καθώς και πολλά μικροθρεπτικά συστατικά που συμβάλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Δυστυχώς πολλές φορές αν δεν τηρηθούν σωστά τα μέτρα και οι πρακτικές που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια της υγιεινής των συγκεκριμένων τροφίμων, τότε αυτά μπορεί να αποτελέσουν αιτία τροφιμογενών λοιμώξεων. Στην παρούσα εργασία, στόχος μας ήταν να δείξουμε τη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων και των τροφιμογενών λοιμώξεων, κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα μέσα από μια βιβλιογραφική έρευνα έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση νωπού ή μη καλά παστεριωμένου γάλακτος ή προϊόντων προερχόμενων από νωπό η μη καλά παστεριωμένο γάλα εγκυμονεί σοβαρούς κίνδυνους για την υγεία των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του θανάτου. Παρατηρήθηκε πως μετά από τη λήψη ορισμένων μέτρων που θεσπίστηκαν από κάθε χώρα (π.χ. παστερίωση γάλακτος και απαγόρευση κατανάλωσης μη παστεριωμένου, σύστημα HACCR στις επιχειρήσεις κ.α.) και χρήση ατομικών μέτρων από κάθε πολίτη, ναι μεν οι τροφιμογενείς λοιμώξεις μειώθηκαν αλλά δεν εξαλείφθηκαν πλήρως.

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ