Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Τροφιμογενείς παρασιτώσεις που οφείλονται σε πρωτόζωα – Επιδημιολογικά δεδομένα

Το σύνολο των πρωτοζώων που χαρακτηρίζονται ως τροφιμογενώς μεταδιδόμενα είναι ευρύ. Αν και η νοσηρότητα και η θνησιμότητα, που προκαλούνται από μεταδοτικά νοσήματα γενικά, μειώθηκαν σημαντικά τα τελευταία πενήντα χρόνια, ωστόσο τόσο οι πρόσφατες αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό πλαίσιο στην Ευρώπη και τις γειτονικές περιοχές της, όσο και οι σύγχρονες αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της Δημόσιας Υγείας σχετικά με τις τροφιμογενείς λοιμώξεις. Το 2010, υπολογίστηκε ότι 375 εκατομμύρια περιστατικά προκλήθηκαν από τα πρωτόζωα Entamoeba, Cryptosporidium και Giardia και οδήγησαν σε 33.900 θανάτους. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης των Νόσων, αν και ο έλεγχος των μεταδοτικών νοσημάτων παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο, υπάρχουν ακόμη δράσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη μείωση της επίπτωσής τους στην κοινωνία και στη Δημόσια Υγεία. Τα σημαντικότερα πρωτόζωα που είναι υπεύθυνα για το μεγαλύτερο ποσοστό παρασιτικών, τροφιμογενώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων είναι: Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, και το Toxoplasma gondii. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει εμβολιασμός για την πρόληψη των νοσημάτων που προκαλούνται από αυτά τα πρωτόζωα σε συνδυασμό με την επίπτωση και τον επιπολασμό των νόσων τους τοπικά και παγκοσμίως, αξίζει να επιστήσει την προσοχή των αρμόδιων φορέων σε δράσεις για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και τη θεραπεία τους.

ΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ