Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Υδατοειδείς λοιμώξεις από τεχνητά υδάτινα οικοσυστήματα

Στα τεχνητά υδάτινα οικοσυστήματα ανήκουν ύδατα τεχνητών δεξαμενών που ανευρίσκονται σε εγκαταστάσεις, τις οποίες κατασκευάζει ο άνθρωπος για την προσωπική του ευχαρίστηση και αναψυχή. Εναρμονίζονται πλήρως με το φυσικό περιβάλλον, αλλά αποτελούν πόλο έλξης εκατοντάδων παθογόνων μικροοργανισμών. Σύμφωνα με το CDC (Centers for Disease Control and Prevention), το Cryptosporidium και Giardia αποτελούν τις κυριότερες αιτίες διαρροϊκών ασθενειών που σχετίζονται με μολυσμένα κόπρανα σε ύδατα αναψυχής και οι πύργοι ψύξης έχουν αναγνωριστεί, ως η κύρια πηγή μετάδοσης της Λεγιονέλλωσης. Οι καταγεγραμμένες υδατογενείς επιδημίες από τεχνητά υδάτινα οικοσυστήματα αποδεικνύουν ολοένα και περισσότερο ότι η ελλιπής χλωρίωση των δεξαμενών, καθώς και η κακή υγιεινή των χρηστών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετάδοσης νοσημάτων. Αναπνευστικές και δερματικές λοιμώξεις,  Ηπατίτιδες (Α και Ε), καθώς και γαστρεντερίτιδες ήπιες έως απειλητικές για τη ζωή, είναι μερικά από τα νοσήματα που απειλούν τη Δημόσια Υγεία.

Δεδομένου ότι ο εμβολιασμός για την πρόληψη ασθενειών που προκαλούνται από ορισμένα υδάτινα παθογόνα δεν υπάρχει, θα ήταν συνετό σαν ανθρωπότητα να δράσουμε περαιτέρω και να αναπτύξουμε μηχανισμούς ελέγχου για την καλύτερη πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση και θεραπεία, πιθανών μελλοντικών υδατογενών εξάρσεων.

ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ