Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδακτορικές εργασίες

Υδατογενείς λοιμώξεις και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία: Αξιολόγηση ποιοτικών ιδιοτήτων των υδάτων, με έμφαση τους δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς ως δείκτες καταλληλότητας

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ